XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu

XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu

Miejsce: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac T. Kościuszki 10
14 listopada (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00
Uroczyste spotkanie poprowadzi, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
we Wrocławiu, pan Tadeusz Czerniewski.

Wszystko piękno w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości,
tu pierwsze słowa mądrości, tu wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie
z murami i w pieszczocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie!

Józef Piłsudski, Przemówienie na zjeździe Legionistów w Wilnie, 12 sierpnia 1928,
[w tegoż:] Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1937, s. 127.

Program uroczystości:

 1. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Koleżanek i Kolegów, którzy już od nas odeszli.

 2. Przywitanie zaproszonych i przybyłych gości:
  Jego Eminencja ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz,
  pan Rafał Cierniak – prezes Zarządu Krajowego TPGiW w Białymstoku,
  pan dr Tomasz Głowiński – prezes dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
  pan dr Andrzej Kamiński – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa
  i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Fundacji Kresowej „Semper Fidelis”,
  pani Zofia Rachańczyk – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa
  i Kresów Południowo-Wschodnich : Pierwszy Klub Wrocławski „Leopolis”,
  pan Zbigniew Magdziarz – prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia,
  pani dyrektor Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 73
  im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu,
  pan Ryszard Sławczyński – dyrektor wrocławskiego Klubu Muzyki i Literatury,
  pan Tadeusz Wabiszczewicz – prezes nieistniejącego już, niestety, wrocławskiego
  Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia,
  poprzednich prezesów TPGiW : pan Antoni Kaczyński i pani Maria Dutkiewicz,
  przedstawicieli mediów : wrocławskie radio „Rodzina” i Tygodnik Katolicki „Niedziela”;
  następnie : pan Arkadiusz Franas – redaktor naczelny „Polskiej Gazety Wrocławskiej”
  i pan dr Krzysztof Kunert – dziennikarz, reżyser i medioznawca oraz, rzecz jasna,
  wszystkich Członków i Sympatyków – Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.

 3. Występ artystyczny absolwentów i studentów wrocławskiej Akademii Muzycznej.

 4. Wystąpienie prezesa TPGiW pana dra Mariana Pacholaka – „XXX lat Towarzystwa
  Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu”.

 5. Przemówienia zaproszonych Gości.

 6. Podziękowania dla członków Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
  – jubileuszowy „Biuletyn TPGiW” (2019) oraz pamiątkowe znaczki.

 7. Zaproszenie na wystawę fotografii kolegi Tadeusza Czerniewskiego i innych współautorów
  (dotyczących dziejów naszego Towarzystwa) oraz grafik Antoniego Kaczyńskiego i Ryszarda Natusiewicza
  (m. in. „Wileńskie kościoły” i „Spacerkiem po Grodnie”).

 8. Sprawy bieżące, okolicznościowy poczęstunek i zamknięcie uroczystości.


   

© dokumentacja fotograficzna – pan Ryszard Sławczyński
katering – Maciuś s. c. Franczyk Jadwiga, Jarosz Łukasz

Zob też:

XXV lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu 9 października 2014 roku
http://grodnowilno.pl/xxv-lat-towarzystwa-przyjaciol-grodna-i-wilna-oddzial-we-wroclawiu-9-pazdziernika-2014-roku

25 lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu. Spotkania Opłatkowe TPGiW (14 grudnia 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=xtWMBrsBqnw

Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu Nr 12
https://grodnowilno.locloud.pl/files/original/998902392e02c4a09d3acddd5f8b31f7.pdf

XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu
https://www.youtube.com/watch?v=WNbuM5oRHn4

Józef Piłsudski – Wikipedia, wolna encyklopedia – https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Józef Piłsudski, Przemówienie na zjeździe Legionistów w Wilnie, 12 sierpnia 1928, [w tegoż:] Pisma zbiorowe,
t. IX, Warszawa 1937, s. 127 – http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/doccontent?id=2375

Wilno, miasto wspomnień (reportaż: Polska 1936. Zdjęcia: Stanisław Lipiński. Czas trwania: 0:07:56) – 
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/10096