Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Jednostki terenowe lub oddziały

Uwaga: W związku z naszą decyzją o rozwiązaniu (likwidacją) Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 7.07.23 roku wszystkie poniższe strony internetowe mają charakter wyłącznie archiwalny.

1. Stowarzyszenie – Zarząd Krajowy TPGiW
2. ul. Krakowskie Przedmieście nr 64, Warszawa 00-322
    adres korespondencyjny: 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 24/2; tel.: 85 7323770
3. REGON: 012453324, NIP: 5251683163
4. Numer KRS: 0000104450
5. Konto Zarządu Krajowego: BS w Brańsku 39 80630001 0210 0200 2194 0001
6. OPP: podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego
 
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 08.04.2002. Data przyznania statusu OPP – 05.12.2013. Data dokonania wpisu – 29.08.2014. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS. Sygnatura akt – WA.XII NS-REJ. KRS/43070/14/501. Informacje szczegółowe – https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu
 
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – Zarząd Krajowy. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik sa przedstawicielami Towarzystwa na zewnątrz i w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych według podziału kompetencji ustalonych przez Zarząd. Pisma podpisują dwaj członkowie Zarządu.
 
Członkowie reprezentacji:
Prezes Zarządu Krajowego – Rafał Włodzimierz Cierniak
Skarbnik Zarządu Krajowego – Danuta Kucmin
Sekretarz Zarządu Krajowego – Aleksander Miśkiewicz
Wiceprezes Zarządu Krajowego – Marian Ryszard Pacholak

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku
dnia 30 września 2017 r. Nowy Zarząd:

Rafał Cierniak – Prezes Zarządu Krajowego TPGiW
Marian Pacholak – Wiceprezes Zarządu Krajowego TPGiW
Danuta Kucmin – Skarbnik Zarządu Krajowego TPGiW
Aleksander Miśkiewicz – Sekretarz Zarządu Krajowego TPGiW
Krystyna Sadolewska – Członek Zarządu Krajowego TPGiW

Oddziały TPGiW w 2017 r.:

1. Białystok, 2. Ełk, 3. Giżycko, 4. Góra, 5. Lublin, 6. Warszawa, 7. Wrocław, 8. Suwałki (2016
https://pl-pl.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Grodna-i-Wilna-Suwa%C5%82ki-1845313959070321/
oraz (w trakcie rozwiązania) 9. Węgorzewo.

1. Zarząd Krajowy i Oddział w Białymstoku
ul. Świętojańska 22, 15-277 Białystok
telefon: (85) 73-23-770
TPGiW Białystok – tpgiwbial@wp.pl
PKO BP SA I Oddział w Białymstoku – 08 1020 1332 0000 1002 0187 8941

2. Oddział w Ełku
ul. Wojska Polskiego nr 47, Ełk 19-300

3. Oddział w Giżycku
ul. Górna nr 9, Giżycko11-500

4. Oddział w Lublinie – jednostka terenowa z osobowościa prawną
ul. Rynek nr 18, Lublin 20-111
Numer KRS: 0000229160
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 01.03.2005

5. Oddział w Łomży
ul. Nowa nr 2, Łomża 18-400

6. Oddział w Ostrołęce
ul. Kilińskiego nr 32, Ostrołęka 11-400

7. Oddział w Węgorzewie
ul. Portowa nr 1, Węgorzewo 11-600

8. Oddział w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście nr 64, Warszawa 00-322

9. Oddział we Wrocławiu – jednostka terenowa z osobowościa prawną
plac T. Kościuszki 10 (Klub Muzyki i Literatury), 50-028 Wrocław

10. Oddział w Stargardzie Szczecińskim
ul. J. Piłsudskiego nr 105, Stargard Szczeciński 73-110