Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Plac T. Kościuszki 10, w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !
Kalendarz spotkań w 2021 roku: 18 XI i 9 XII

podobnie spotykamy się w 2022 roku w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2022 roku  –  13 I, 10 II, 10 III, 21 IV (tu: trzeci), 12 V i 9 VI
– oraz po wakacjach –
8 IX, 13 X, 10 XI i 8 XII 2022 roku