Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Plac T. Kościuszki 10, w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !
Kalendarz spotkań w 2020 roku: 12 XI i 10 XII

podobnie spotykamy się w 2021 roku w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2021 roku  –  14 I, 11 II, 11 III, 8 IV, 13 V i 10 VI
– oraz po wakacjach –
9 IX, 14 X, 18 XI i 9 XII 2021 roku