Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu (Plac T. Kościuszki 10), w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !

Kalendarz spotkań w 2018 roku:
11.10 – 08.11 – 13.12.2018

Kalendarz spotkań w 2019 roku:

podobnie spotykamy się w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2019 roku  –  10 I, 14 II, 14 III, 11 IV, 9 V, 13 VI

– oraz po wakacjach –
12 IX, 10 X, 14 XI i 12 XII 2019 roku