Kalendarz spotkań

Spotkania TPGiW: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
Plac T. Kościuszki 10, w drugi czwartek każdego miesiąca w godz. 16-18.

Zapraszamy !

Kalendarz spotkań w 2019 roku:
10.10, 14.11, 12.12.2019

Kalendarz spotkań w 2020 roku:

podobnie spotykamy się w każdy drugi czwartek danego miesiąca
w 2020 roku  –  9 I, 13 II, 12 III, 9 IV, 14 V, 4 VI

– oraz po wakacjach –
10 IX, 8 X, 12 XI i 10 XII 2020 roku