Linki

Linki – odsyłacze internetowe do miejsc ważnych i ciekawych
                             (w porządku alfabetycznym)

 

Baza Miejscowości Kresowych – http://www.kami.net.pl/kresy/

Biblioteka Narodowa – http://www.bn.org.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych – http://fbc.pionier.net.pl/owoc

Fundacja Ośrodka KARTA – http://www.karta.org.pl/

Internetowe Centrum Indeksu Represjonowanych – http://www.indeksrepresjonowanych.pl/indeks

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu – http://www.klubmil.pl/

Kresy.pl - portal społeczności kresowej – http://www.kresy.pl/

Kresy-Siberia Virtual Museum – http://kresy-siberia.org/muzeum/?lang=pl

Magazyn Wileński – http://www.magwil.lt/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – http://www.nac.gov.pl/

Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego – http://genealodzy.pl/

Stowarzyszenie Odra-Niemen – http://www.odraniemen.org/

Sybiracy.pl – http://www.sybiracy.pl/

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – http://www.kombatanci.gov.pl/pl/

„Wileńskie Rozmaitości”, Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1990-2010
(od nr 4=8 (1991) w każdym numerze współwyd.: Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich
Rzeczypospolitej
; w 1994: Bibliografia zawartości „Wileńskich Rozmaitości” za l. 1990-1994; w 1998 :
Bibliografia zawartości... za l. 1995-1998; w 2002 : Bibliografia zawartości... za l. 1999-2002; w 2007 za l. 2003-2006;
w 2011 : Bibliografia zawartości... za l. 2007-2010) – http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23352&dirds=1&tab=3

Wilnoteka – http://www.wilnoteka.lt/