XXV lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu 9 października 2014 roku

Program uroczystości:

 
 
 
 
1. F. Chopin – „Dwojaki koniec”, op. 74 nr 11 (sł. B. Zaleski), wykonanie – Julia Pietrusewicz (wokal) oraz Jakub Walicki (gitara).
 
Spotkanie prowadzi, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu, pan Tadeusz Czerniewski.
 
 
 
 
2. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Koleżanek i Kolegów, którzy już od nas odeszli.
 
3. Przywitanie zaproszonych i przybyłych gości:
Jego Eminencja ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz,
pan Rafał Cierniak – prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna (nieobecność usprawiedliwiona),
pan dr Tomasz Głowiński – prezes dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” (w zastępstwie wiceprezes Dariusz Bonisławski),
pan dr Andrzej Kamiński – prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Fundacji Kresowej „Semper Fidelis” (w zastępstwie wiceprezes Zdzisław Piwko),
pani Zofia Rachańczyk – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: Pierwszy Klub Wrocławski „Leopolis”,
pan Zbigniew Magdziarz – prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia (w zastępstwie wiceprezes Stefan Świgoń),
pan Ryszard Sławczyński – dyrektor wrocławskiego Klubu Muzyki i Literatury,
pan Tadeusz Wabiszczewicz – prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia we Wrocławiu;
byłych prezesów: pani Donata Nowak, pan Antoni Kaczyński, pan Ryszard Filipowicz, pani Maria Dutkiewicz,
przedstawicieli wrocławskiej prasy i mediów,
oraz wszystkich tak licznie zebranych Członków i Sympatyków – Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w stolicy Dolnego Śląska.
 
 
 
4. Wystąpienie prezesa TPGiW, pana Mariana Pacholaka – „XXV lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu”.
 
5. Przemówienie członka honorowego wrocławskiego Towarzystwa, JE ks. Henryka kardynała Gulbinowicza:
 
 
 
- w uznaniu dotychczasowych zasług TPGiW przekazanie przez kardynała Gulbinowicza „Pierścienia Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej” (srebrna replika pierścienia noszonego przez naszego kardynała),
 
 
 
- okolicznościowe prezenty, życzenia urodzinowe i kwiaty dla Jubilata,
 
 
 
wiersz pani Teresy Lesiak „Na 25 lecie Koła”:
 
 
Już ćwierć wieku przeszło,
Jakby z bicza trzasł,
Tak wygląda przemijanie,
I naszego Towarzystwa nie omija też.
 
Były wzloty i upadki,
Wielu członków – zabrał czas.
My cieszymy się, że jeszcze
Żyje każdy z nas.
 
Wypędzeni z stron rodzinnych
Gdzie mogiły przodków są,
Pod opieką Ostrobramskiej,
Zostawiliśmy tam polskość swą.
 
Wrocław naszym drugim domem,
Ojcem – jest Kardynał Ksiądz,
On uśmiechem – dobrą radą,
Wspiera nasze Koło wciąż.
 
Bóg Ci zapłać, Drogi Księże,
Żyj nam następne sto lat! i jeszcze więcej,
Z wielką czcią i wielką chwałą,
Hołd składamy Ci w podzięce.
 
 
 
 
6. Występ artystyczny studentów wrocławskiej Akademii Muzycznej:
  • F. Chopin – Życzenie, op. 74 (sł. S. Witwicki),
  • F. Chopin – Śliczny chłopiec, op. 74 nr 8 (sł. B. Zaleski),
  • F. Chopin – Piosnka litewska, op. 74 nr 16 (sł. L. Osiński),
  • M. Karłowicz – I zamiast słońc i gwiazd, op. 3 nr 6,
  • E. Granados – El mirar de la Maja (Tonadilla).
 
 
7. Przemówienia zaproszonych Gości:
 
 
 
- pan Stefan Świgoń w imieniu zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia „W 25 rocznicę powstania TPGiW, za aktywną działalność na rzecz Polaków na Białorusi i Litwie oraz za przybliżanie mieszkańcom Wrocławia kultury kresowej” przyznaje okolicznościowy medal TMW,
 
 
 
- pan Ryszard Filipowicz, prezes TPGiW w latach 1992-1998,
 
 
 
- pan Zdzisław Piwko wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Fundacji Kresowej „Semper Fidelis”,
 
 
 
- pani Zofia Rachańczyk – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: Pierwszy Klub Wrocławski „Leopolis”,
 
 
 
- pan Tadeusz Wabiszczewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia we Wrocławiu.
 
 
 
8. Podziękowania dla członków Towarzystwa: dyplomy, jubileuszowy „Biuletyn TPGiW”, okolicznościowe upominki i książki.
 
 
 
9. Zaproszenie na wystawę fotogramów Grodna i Wilna oraz grafik Antoniego (Tośka) Kaczyńskiego i Ryszarda Natusiewicza – m. in. „Wileńskie kościoły” i „Spacerkiem po Grodnie” oraz okolicznościowy poczęstunek.
 
 
 
10. Sprawy bieżące i zamknięcie uroczystości.
 
 
© dokumentacja fotograficzna – mgr inż. Anna German (Uniwersytet Wrocławski)
 

 
Maciuś s.c. Franczyk Jadwiga Jarosz Łukasz (firma działająca w branży Restauracje)