Masindi – fotografie i dokumenty pana Zbigniewa Kwiatkowskiego

Masindi – fotografie i dokumenty pana Zbigniewa Kwiatkowskiego

Poszukiwania - Kwiatkowski Zbigniew - http://grodnowilno.pl/kwiatkowski-zbigniew

Wrocław, 21 września 2016 roku

Pan Zbigniew Kwiatkowski polski „Afrykańczyk” z Masindi, zamieszkujący w Wielkiej Brytanii,  przesłał na ręce prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu, kol. Marian Pacholaka, kilkanaście niezwykle cennych fotokopii pamiątkowych
dokumentów i zdjęć, będących niepowtarzalnym zapisem pobytu polskiego uchodźstwa w Ugandzie około 1944 roku i w latach następnych.

Ze względu na wartość przesyłki ten – wyjątkowy dar serca – udostępniamy wszystkim osobom zainteresowanym w Internecie,
a sam materiał dokumentarny przekazany został do albumu archiwalnego wrocławskich „Afrykańczyków”.

Wszyscy najserdeczniej dziękujemy!


Bardzo przepraszam. Mea culpa, ale przegladajac wysłane do Pana zdjęcia znalazłem przegapioną pomyłkę.
Zbiorowa fotografia oznaczona “Braczkowscy i Baczkowscy” powinna być: “Braczkowsci i BIELICCY”. Z.