Koźmińska Teresa

 

   „Środy Literacko-Artystyczne” zaistniały w czasach, kiedy my „zza Buga” nie mogliśmy nawet przyznać się do swojego pochodzenia.
Te spotkania skupiały przede wszystkim Wilnian, osoby te w wielu przypadkach podtrzymywały swoje znajomości jeszcze z czasów przedwojennych.
„Środy” były zaczątkiem późniejszych stowarzyszeń społeczności, która była zmuszona do opuszczenia swojej Ojczyzny.