Bubienko Janina

J. Jodkowski, Grodno: z 28 ilustracjami i planem miasta, Wilno : nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego, 1923; 119 s.

Józef Jodkowski (1890-1950) – archeolog, historyk sztuki, numizmatyk; więcej: „Wrota Podlasia” – http://www.wrotapodlasia.pl/pl/media/Biografie+odnalezione+w+czasie/I+edycja/Jozef_Jodkowski_(1890-1950).htm

Tegoż autora, m. in.:

–  Wiadomość historyczna o Cudownym Obrazie N. Maryi Panny Studenckiej w kościele farnym w Grodnie : z 3-ma illustracyami, Grodno : Nakł. autora, 1909; 11 s.
Gimnazjum po-dominikańskie w Grodnie, Grodno : Nakład Muzeum Państwowego w Grodnie, 1924; 37 s.; publikacja dostepna w Internecie, FBC – http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=22973&from=FBC
Muzeum w Grodnie : zarys dziejów powstania i rozwoju : 1920-1922, Grodno : nakł. Wydawnictwa "Rycerz Niepokalanej", 1923; 36 s.
– Elizie Orzeszkowej w hołdzie, Grodno : Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Elizy Orzeszkowej, 1929; 69 s.
Nazwy placów i ulic grodzieńskich dawne i dzisiejsze, Grodno : [s.n.], 1932; 14 s.
Grodno i okolice, jeziora augustowskie, Suwalszczyzna : przewodnik turystyczny, Grodno : Komisja Turystyczna przy Zarządzie Miejskim, 1934; 28 s.

Z domowego archiwum – fotografie rodzinne

Franciszek Bubienko (pierwszy z prawej w górnym rzędzie) w grupie jeńców wojennych. Na odwrocie stempel:
Hebrondamnitz (Damnica) Kr. Stolp (Słupsk, Pomorze Środkowe) 10.10.18 oraz ręczny dopisek: Kriegsgefangenen – Sendung.
Adresatka, w tłum.: Franciszka Bubienko, Stanisławów (majątek Stanisławowo) koło Grodna i… pocztowa kartka dotarła!

Franciszek Bubienko (1887-1964) – jako 27-letni jeniec Wielkiej Wojny: Hebrondamnitz (Damnica), 1918.

Nowo-Wilejka (Nowa Wilejka, lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna),
OPLG — Obrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa (na odwrocie fotografii sześć koleżeńskich podpisów).
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. budynki szpitalne w Grodnie zamieniono na koszary,
w których stacjonował garnizon Nowej Wilejki składający się z:
   13 Pułku Ułanów Wileńskich,
   19 Pułku Artylerii Lekkiej i
   85 Pułku Strzelców Wileńskich.
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa organizacja paramilitarna powołana w 1928 roku
z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie
lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Liga posiadała nie tylko własne godło, lecz również hymn,
sztandar, pieczęcie, odznaki, medale i plakietki. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.
T. Kmiecik, Z dziejów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1928-1939http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b19/b19_4.pdf
Zob. też: (Pradopodobnie) Żołnierze z 85 Pułku Strzelców Wileńskich – http://www.podbrodzie.info.pl/foto.php?type=gallery&name=Nowa_Wilejka-cw...

Uroczystość garnizonowa w Nowej Wilence, lata trzydzieste.

Janina Bubieńkówna (obok ks. Dąbrowskiego i pani w białym kapeluszu), z lewej strony, w czarnym kapeluszu, pani Halina Dąmbrowska,
dyr. Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Grodnie. Pamiątka Pierwszej Komunii św., Boże Ciało 1936.

Nareszcie wakacje! Augustówek (Grodno), półkolonie, lato 1938 r. Janina Bubienko (drugi rząd, trzecia od lewej).

Pierwsze dni we Wrocławiu - "Rodzice: Franciszek i Franciszka Bubienko. Siostra i Jej dzieci:
Czesław i Krzysztof Płoccy. Brat: Józef i Ja (Janina)".
Na odwrocie opis: „Marsstr[asse] 13 – Wrocław, sierpień 1945” (nazwa od planet Mars).
Dziś ul. Morawska, Różanka (1945-24 III 1948 Litewska, 24 III 1948-1 I 1992 Michała Szyszki).