Archiwum Wycieczek


Wilno, lipiec 1998 rok - uczestnicy wycieczki.


Niemen

Nowogródek, śniadanie (lipiec 1998).

Ponary

Góra Krzyży, Szawle.

Przed cmentarzem "Na Rossie"

Kościół św. Piotra i Pawła