Zjazd Delegatów TPGiW

Zjazd Delegatów TPGiW
Białystok, 1.07.2023 r.

Zaproszenie - TEKST

Marian Pacholak
Oddział TPGiW we Wrocławiu

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna zapraszam na Zjazd Delegatów TPGiW,
który odbędzie się 1 lipca 2023 r. (sobota) i rozpocznie się o godz. 10.30 w I terminie i o godz. 11.00 w II terminie
w siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, ul. Węglowa 1.

Prezes Zarządu Krajowego TPGiW
Rafał Cierniak

Program Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
dnia 1 lipca 2023 r. w Białymstoku w siedzibie Muzeum Pamięci Sybiru ul. Węglowa 1

TEKST
Regulamin Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
1 lipca 2023 r. Białystok