Zebranie Sprawozdawcze TPGiW za 2020

Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2020 rok

Zebranie Sprawozdawcze Członków TPGiW za 2020 rok

                 PROGRAM OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GRODNA I WILNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
                                w dniu 13 maja (czwartek) 2021 r.

Klub Muzyki i Literatury
pl. gen. T. Kościuszki 10

Uwaga:
z tzw. przyczyn od nas niezależnych (pandemia) ww. zebranie zostało przeniesione  
– termin zostanie podany w stosownym czasie
(godzina i miejsce spotkania bez zmian).

 

 1. Otwarcie zebrania:
  - w pierwszym terminie o godz. 16.00,
  - w drugim terminie o godz. 16.30.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 5. Oświadczenie komisji skrutacyjnej o prawomocności zebrania.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Przedstawienie uchwał i wniosków przez komisję.
 11. Przyjęcie uchwały.
 12. Zakończenie obrad.
   

Ad. 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2020.
Ad. 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2020
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział Wrocławski KRS: 0000072580
Wrocław, 12.03.2021 r. - Dokument

Ad. 11. Przyjęcie uchwały.

Wszystkim W. Sz. Członkom Zarząd TPGiW najserdeczniej dziękuje za dotychczasową pracę na rzecz Towarzystwa
i zaprasza na spotkanie w bardziej zdrowej atmosferze.

Równie serdecznie dziękujemy P.T. Ofiarodawcom za przekazane nam 1% podatku
– co znacznie wzbogaciło nasze skromne środki finansowe
przeznaczone na statutową działalność Towarzystwa.

Zob. też:

http://poznajwilno.pl/miasto/o-wilnie/kategoria-wilno-dzis/starowka-wilenska/
http://poznajwilno.pl/miasto/galeria/