Zbigniew Ostrowski – dar serca

Pan Zbigniew Ostrowski i dar serca

Na ręce prezesa Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna – pan Zbigniew Ostrowski z Gliwic – złożył wyjątkowy dar serca.
To Jego wspomnienia z lat 1940-1948, książka, wydana własnym nakładem, zatem w niewielkim nakładzie, zawierająca
sporo unikatowych fotografii i szkiców dotyczących zesłania i późniejszego życia w na afrykańskiej ziemi,
a dedykowana Wnukom i Rodzinie.

Za dar z głębi serca – najserdeczniej dziękujemy!

Jeszcze raz - Dziękujemy!