Zarząd Klubu Przyjaciół Grodna i Wilna

Nowopowstały Klub Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu

kontynuuje blisko 35-letnią działalność wrocławskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
(z Zarządem Krajowym w Białymstoku).

Polskość naszego miasta, Wrocławia, po jego powrocie do Macierzy, odbudowywali od podstaw, niejednokrotnie
z gruzów, przybyli tu Rodacy z różnych stron II Rzeczpospolitej, zwłaszcza uchodźcy z kresów północno-wschodnich,
zmuszeni przez ówczesne (pojałtańskie) układy polityczne do opuszczenia Ojcowizny.

Znosząc trud odbudowy za przysłowiową „miskę zupy”, wszelkiego rodzaju szykany i uciążliwość adaptacji
do nowych warunków bytowania, przez lata wzbogacali piastowski Wrocław szeroko pojmowanymi wartościami
zarówno w zakresie kulturowym, jak i tradycją rodzinną, zwyczajami, obyczajami czy regionalnymi odmianami
języka ojczystego, a nade wszystko pamięcią historyczną.

Wszystko to, stanowiło i stanowi nadal niezwykle istotny nośnik naszej tożsamości narodowej jako swoistej
„arki przymierza między dawnymi i nowymi laty”. Wartości, które należy wyjątkowo pielęgnować, bowiem składają się
(w sposób niezbywalny) na wyjątkowo ważny element odpowiedzialności potomnych za trwanie i przekazywanie ich,
w imię powyższych zasad, tym i przyszłym pokoleniom.

Podobnie, jak w latach poprzednich, dewizą naszego Klubu jest utrzymywanie więzi z Rodakami poza granicami
Państwa Polskiego, udzielanie im wsparcia moralnego i należytego szacunku za przechowywanie i pielęgnowanie wartości
narodowych, a następnie popularyzacja tych wartości, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Zapraszamy zatem wszystkich tych, którym są bliskie sercu wspomniane zadania i ideały.
Klub Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu serdecznie zaprasza też do współtworzenia i umacniania więzi
z Rodakami na Litwie i Białorusi.

Nasze zebrania odbywają się we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury
w każdy drugi czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 16.00
przy pl. gen. Tadeusza Kościuszki 10 – www.klubmil.pl oraz www.grodnowilno.pl

Wrocław, 14 października 2023 r.
Zarząd Klubu Przyjaciół Grodna i Wilna
Oprac. kol. Ludmiła Gajczewska