Z Wilna nad Wilią do Wilna nad Wisłą

Jarosław Krasnodębski, Z Wilna nad Wilią do Wilna nad Wisłą.
Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)
,
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, 266 stron + ilustracje

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5046/z-wilna-nad-wilia-do-wilna-nad-wisla-ekspatriacja-i-osiedlenie-sie-mieszkancow-wilenszczyzny-w-toruniu-19441948

Monografia została oparta na wielu wcześniej niepublikowanych źródłach archiwalnych
oraz bogatej literaturze przedmiotu. Ukazuje ona losy mieszkańców Wileńszczyzny w okresie
powojennych przemieszczeń ludnościowych oraz przybliża osiedlenie się różnych grup zawodowych
i środowisk ekspatriantów w Toruniu.

Autor w ciekawy sposób przybliżył czytelnikom proces przydzielania mieszkań i nieruchomości
poniemieckich ekspatriantom, a także odtworzył relacje osadników z torunianami.
Ponadto zwrócił uwagę na trudności bytowe ekspatriantów związane z pobytem Armii Czerwonej
i komunizacją kraju. Monografia została zaopatrzona w liczne aneksy, które stanowią jej integralną część.

Link do nagrania rozmowy z autorem –

https://www.facebook.com/wnumk/videos/722071581916647/

Zatem - warto przeczytać...