XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu - fotoreportaż

                 

"Kurjer Warszawski" 1917 (R. 97) nr 103, s. 3;
tekst dostepny w Internecie – https://crispa.uw.edu.pl/object/files/222674/display/Default

 

                             XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu - fotoreportaż

Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Koleżanek i Kolegów, którzy już od nas odeszli.

Przywitanie zaproszonych i przybyłych gości.

Występ artystyczny absolwentów i studentów wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Katarzyna Regulska (sopran), Jagoda Januszko (mezzosopran), Jakub Baliński (tenor), Michał Stypułkowski (bas-baryton),

Akompaniament – Joanna Litwin-Fenc i Anna Przyjemska-Śpiewak

Przygotowanie i organizacja – prof. dr hab. Tadeusz Pszonka

Gorące podziękowania...

... i wystąpienie prezesa TPGiW kolegi Mariana Pacholaka – „XXX lat Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu”

Pośród zaproszonych gości głos zabrał pan Zbigniew Magdziarz – prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia
– przekazując nam okolicznościowe wyróżnienie i dyplom.

 

... nie zabrakło też kolejnego wpisu do naszej "Pamiątkowej Księgi"

Kol. Maria Dutkiewicz - Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu -
została wyróżniona przez pana dyr. Ryszarda Sławczyńskiego "skromnym" bukietem przepięknych kwiatów.

Wzajemne podziękowania za wieloletnią współpracę...

Podziękowania dla członków Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna – jubileuszowy „Biuletyn TPGiW” (2019) oraz pamiątkowe znaczki

Sprawy bieżące, okolicznościowy poczęstunek i... długie rodaków rozmowy...

© dokumentacja fotograficzna – pan Ryszard Sławczyński

           Wszystkim przybyłym i zaproszonym Gościom - raz jeszcze - najserdeczniej dziękujemy !!!

Msza św. zbiorowa w kościele pw. Opieki św. Józefa w intencji naszych zmarłych członków oraz  w intencji naszej dalszej
działalności – roku bieżącym  dodaliśmy  intencję  związaną  z  trzydziestoleciem  istnienia  naszego Oddziału.
Po  zakończeniu  każdej  Mszy  św.  wszyscy  razem  śpiewamy Wileńszczyznę.