Wilno w świecie widowisk

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wykład
dra Zbigniewa Jędrychowskiego pt. „Wilno w świecie widowisk 1824-1832”
Spotkanie przygotowane dla członków Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu.
Prowadzenie spotkania pani Agnieszka Wójtowicz, dr nauk humanistycznych, historyk teatru.

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury
12 października (czwartek) 2023 roku o godz. 16.00

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Spotkanie transmitowane online - https://www.youtube.com/watch?v=XtN1sZ9EwKY
 

Zbigniew Jędrychowski – dr nauk humanistycznych. Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w r. 1977.
W latach 1986-1991 studiował historię teatru w Instytucie Teatralno-Artystycznym w Mińsku (Białoruś) i jako jeden z pierwszych
cudzoziemców przeprowadzał naukowe kwerendy w archiwach historycznych ówczesnego Związku Radzieckiego,
badając historię teatru polskiego na Kresach Wschodnich.


[Zbigniew Jędrychowski. Fot. archiwum autora]

Uwieńczeniem tego etapu studiów była obrona doktoratu w r. 2007 i ogłoszenie monografii Teatra grodzieńskie 1784-1864
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012). Do najważniejszych publikacji zalicza tekst o wystawieniu IV części Dziadów
w Kamieńcu Podolskim oraz artykuły o teatrze polskim w Witebsku, Mohylowie i Mińsku Litewskim, a także kronikę życia Anny German,
ogłoszoną w Zielonej Górze w r. 2002.

Jako stypendysta Ministerstwa Kultury prowadzi badania nad historią teatru wileńskiego w okresie studiów Juliusza Słowackiego.
Z przygotowywanej obecnie do druku monografii o teatrze wileńskim ogłosił w „Pamiętniku Teatralnym” nieznane fakty
do biografii wybitnego poety i dramaturga.

Uczestnik konferencji naukowych w kraju i za granicą (Białoruś, Litwa, Ukraina). Od r. 2013 publikuje wiersze na łamach następujących
czasopism: „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Znad Wilii”, „Indeks”, „Italica Vratislaviensia”, „Zeszyty Literackie”, „Almanach Prowincjonalny”.


Zbigniew Jędrychowski, Teatra grodzieńskie 1784-1864, Warszawa 2012.

Kiedy w roku 1864 toczyły się batalie o całkowitą rusyfikację teatru na Horodnicy, nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy,
że scena polska, po osiemdziesięcioletnim okresie działalności, zostanie zamknięta na ponad czterdzieści lat.
"Teatra grodzieńskie..." rejestrują historię tych osiemdziesięciu sezonów na tyle dokładnie, na ile pozwoliły zachowane dokumenty.
Świat teatralny Grodna i Grodzieńszczyzny jawi się jako warty uwagi: z bogatym repertuarem, z wybitnymi i popularnymi artystami,
z ich wyborami i przygodami, z kalendarzem prowincjonalnych wypraw, z zastrzeżeniami i rozporządzeniami cenzury,
z zasługującymi na uwagę fragmentami utworów i wreszcie z "żywotem" budynku teatralnego.

Więcej - http://www.klubmil.pl/12102023-wyklad-z-jedrychowskiego
Kamila Bialik, Scena i polityka – teatralne życie Grodzieńszczyzny. Rec.: Zbigniew Jędrychowski, „Teatra grodzieńskie 1784–1864”,
Warszawa 2012, „Wiek XIX” Rok VII (XLIX) 2014, s. 464-471;
tekst dostępny w Internecie - https://rcin.org.pl/ibl/dlibra/publication/83343/edition/69535/content