Syrokomla-Bułhak Andrzej

Andrzej Syrokomla-Bułhak – urodził się 28 maja 1938 w Stęszewie w Wielkopolsce, zmarł 19 lutego 1999 roku w Zielonej Górze.
Studiował budownictwo na Politechnice Poznańskiej. Pracował m.in. jako wicedyrektor Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego,
prowadził własną firmę budowlaną. Interesował się szczególnie dziejami dawnych kresów wschodnich, a jego książki
o Adamie Mickiewiczu komisja kwalifikacyjna ZLP określiła jako "bogate w mniej znane fakty". Był członkiem ZLP w 1999 roku.
„Studia Zielonogórskie” pod red. Andrzeja Toczewskiego, t. 16 (2010), s. 289-290; podobnie, jak poniższe linki, tekst dostępny [17.05.24]
w Internecie – https://core.ac.uk/download/pdf/15319394.pdf

Zob. też:
Andrzej Bułhak, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. Jerzy Starnawski, t. 6, Łódź 1994, s. 280.
Artur Łukasiewicz, Waldemar Gruszczyński, Kto zbada Mickiewicza : Andrzej Bułhak nie żyje,
„Gazeta Wyborca” (Zielona Góra) nr 44 (22 lutego) 1999, s. 1 (tekst i fot.).
Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015), Andrzej Syrokomla-Bułhak 1938-1999, „Blok-Notes Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza” 1999 nr 12/13, s. 385-387 (zmarł: 19 II 1999 r.; wspomnienie pośmiertne; z fot.).

Książki:

Andrzej Syrokomla-Bułhak, Barbara znaczy obca: w odpowiedzi Jadwidze Maurer, Zielona Góra 1998; 128 s.
(Na blankach obozu przeciwników - "cmentarze mickiewiczologii". Szkoła kabały - czyli "rabin w salonie Wereszczaków".
Z matki Barbary czy "z matki obcej". Piękna dziewczyna - "frankistka Celina". Symbol czy wzorzec - "Jankiel".
Kres pielgrzymowania - "ostatnia myśl Mickiewicza").
Recenzja:
Abe, Bitka na książki, „Twórczość” 1998 nr 9, s. 135:
Adam Budzyński, Lustrowanie Wieszcza, „Aneks Trybuny” (Kultura, historia, społeczeństwo. Tygodnik kulturalno-społeczny;
Warszawa) 1998 nr z 27/28 czerwca, s. 1-2 (polemika: A. Syrokomla-Bułhak, Lustrowanie wieszcza, „Trybuna”
(Gazeta socjaldemokratyczna; Warszawa) 1998 nr 162, s. 14; z odpowiedzią Adama Budzińskiego);
Teresa Dalecka, Barbara znaczy obca, „Znad Wilii” 1998 nr 13 s. 4 – http://www.pbc.uw.edu.pl/20247/
J. Sz., Dociekanie źródeł, „Znad Wilii” 1998 nr 19, s. 7 (nota spraw. ze spotkania z autorem książki,
Wilno, 19 września 1998) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20253/
Promocja mickiewicziany w PGA, „Kurier Wileński” 1998 nr 182, s. 6 (nota o promocji książki w Polskiej Galerii Artystycznej
w Wilnie z udziałem autora) – http://www.pbc.uw.edu.pl/14296/
Henryk Sosnowski, Wyskoczył Bułhak, jak Filip..., „Kurier Wileński” 1997 nr 151 s. 6-7 (polemika; dotyczy recenzji:
Poraj w czapce, nawiąz. autora (nr 17, s. 2), list do redakcji „Znad Wilii” 1997 nr 13 – http://www.pbc.uw.edu.pl/14428/
oraz http://www.pbc.uw.edu.pl/14424/ i http://www.pbc.uw.edu.pl/14605/
Czesław Paweł Dutka (1936-2020), "Nic (nie wynika) z niczego", czyli nad biografistyką Andrzeja Syrokomli-Bułhaka
[nt. książek "Gustaw i Peri - ich kraj rodzinny" oraz "Barbara znaczy obca - w odpowiedzi Jadwidze Maurer"], [w:] tegoż autora,
Słowo peryferyjne: eseje, szkice literackie i recenzje, Zielona Góra 1999, s. 154 i nast.

Andrzej Syrokomla-Bułhak, Gustaw i Peri - ich kraj rodzinny, Zielona Góra 1998 (190 s., fot., mapy, pl., portr.);
książka prezentuje cztery trasy turystyczne złożone z miejscowości, które wymienił Mickiewicz w swych utworach oraz komentarze:
1. Baranowicze, Stołowicze, Biała, Zaosie, Kołdyczewo, Horodyszcze, Hreczechy, Horbatowicze, Saplice, Tuhanowicze, Cyryn,
Worończa, Rajce, Płużyny, jez. Świteź, Wałówka, Czombrów, Zubkowo; 2. Nowogródek, Pucewicze, Łowczyce, Niehrymowo,
Peresieka, Brecianka, Litówka, Horodziłówka, Horodeczna; 3. Ruta, Miłoszewo, Szczorsz, Korelicze, Mir, Horodziej, Nieśwież,
Kleck, Lankowicze, Swojatycze, Lipa, Snów; 4. Nowa Mysz, Żyrowice, Słonim, Zdzięcioł, Jatra, Bielica, Koszelewo, Lida,
Bieniakonie, Bolcieniki, Soleczniki Wielkie, Gojcieniszki, Konwaliszki, Wilno.
Recenzja:
Teresa Dalecka, Śladami Mickiewicza, „Znad Wilii” 1998 nr 13, s. 4 – http://www.pbc.uw.edu.pl/20247/
Krystyna Marczyk, Biografowie i "wynalazcy", „Magazyn Wileński” 1998 nr 7, s. 20.

Artykuły:

Andrzej Syrokomla-Bułhak, Poraj w czapce, „Znad Wilii” 1997 nr 13, s. 7 (nawiąz. autora, nr 17, s. 2, list do redakcji; dotyczy:
Jan Ciechanowicz (1946-2022), Droga geniusza (Adam Mickiewicz), Wilno 1995) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20271/
Tegoż, "Odkrywanie Soplicowa", „Magazyn Wileński” 1998 nr 1, s. 31-32 (artykuł o twórcy: ...Nad brzegiem ruczaju
(Czombrów. Na 200 rocznicę urodzin Mickiewicza)
, związki rodziny Mickiewicza z Czombrowem na Białorusi
„Magazyn Wileński” 1997 nr 10/11, s. 12-15.
Tegoż, Czy Józia była Johasią?, „Znad Wilii” 1998 nr 10, s. 5 (próba ustalenia tożsamości młodzieńczych sympatii
Adama Mickiewicza) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20244/
Tegoż, "Gdzie mieszkała Maryla?" [Wereszczakówna], „Magazyn Wileński” 1998 nr 2, s. 16, 28-29.
Tegoż, Hrabina Puttkamerowa (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza), „Znad Wilii” 1997 nr 23, s. 5 (o nagrobku Maryli
Wereszczakówny, pochodzeniu rodziny Puttkamerów oraz pisowni nazwiska) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20294/
Tegoż, Tuhanowe dziedzictwo. 200-rocznica urodzin A. Mickiewicza, „Znad Wilii” 1998 nr 16, s. 7 – http://www.pbc.uw.edu.pl/20250/
Tegoż, Ksiądz Robak (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza), „Znad Wilii” 1997 nr 11, s. 6 (nt. prototypu postaci księdza Robaka
- Fabiana Ignacego Bułhaka) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20269/
Tegoż, Ksiądz Robak, „Magazyn Polski” 1998 nr 3/4, s. 39-41 (nt. pierwowzoru postaci).
Tegoż, Ostatni zajazd na Litwie? 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza, „Znad Wilii” 1998 nr 4, s. 4
(nt. historycznych zajazdów mających miejsce na Litwie) – http://www.pbc.uw.edu.pl/20238/
Tegoż, W poszukiwaniu Soplicowa (200. rocznica urodzin A. Mickiewicza), „Znad Wilii” 1997 nr 17,
s. 6 – http://www.pbc.uw.edu.pl/20288/
Tegoż (Andrzej Bułhak), Mistyfikacja, czyli rzecz o pochodzeniu Mickiewiczów (200-lecie urodzin Wieszcza),
„Znad Wilii” 1997 nr 7, s. 4 – http://www.pbc.uw.edu.pl/20265/
Tegoż, Zakłamane przedstawienie (Niewypał na scenie), „Komunikaty Nadodrzańskie” 1998 nr 3, s. 13
(dotyczy: Kochać nienawiścią (druk.: Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 2).

Zob. też:
Institut Littéraire (Paryż). [Listy do Redakcji] od Andrzeja Syrokomli-Bułhaka [Zielona Góra, 1998]. Opis fiz. 1 k. (w tym 1 l.);
[w:] Korespondencja Redakcji - teka 74 (Archiwum Instytutu Literackiego Kultura).
„Magazyn Wileński” – http://www.magwil.lt/ oraz stara wersja serwisu – http://www.magwil.lt/archiwum/
Polska Bibliografia Literacka [=PBL] – https://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_autorid=108637

(oprac. dr Marian Pacholak)