Syberyjskie drogi Polaków do niepodległości. Relacja z podróży do obwodu irkuckiego i Buriacji - prelekcja Ryszarda Sławczyńskiego.

Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
zapraszają na prelekcję Ryszarda Sławczyńskiego pt.
"Syberyjskie drogi Polaków do niepodległości. Relacja z podróży do obwodu irkuckiego i Buriacji"
13 grudnia (czwartek) 2018 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Ryszard Sławczyński (ur. 1962) – animator kultury, publicysta, podróżnik, miłośnik Odry,
popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu.
W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję oraz literaturę
wspomnieniową o tematyce kresowej. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy
z motywem rzeki „ Kiedy Ty mówisz Odra” (Wrocław 1999).
Interesuje się Kresami, które często odwiedza.
Pierwsza wyprawa odbyła się jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz,
Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy). Celem tej podróży było również przyjrzenie się
z bliska pierestrojce.
Autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej m. in. w Panoramie Racławickiej
i Muzeum Regionalnym w Jarocinie.
Wygłasza na temat Kresów prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi.
W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków
zesłanych tam, decyzją władz sowieckich w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego.
Owocem tej podróży jest film „Polacy na Stepach Kazachstanu”. W 2014 roku opublikował album pt.
„Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“.
W 2018 roku opublikował broszurę pt. ''O dniach kultury polskiej w Chakasji na Syberii''.
W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej” otrzymał
prestiżowy tytuł „ Życzliwy Wrocławianin 2009”. W 2013 roku odznaczony medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich“
przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w Warszawie.
Honorowy członek Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu.

Miszycha. Krzyż nad brzegiem Bajkału upamiętniający bitwę podczas Powstania Zabajkalskiego w 1866 r.
Fot. R. Sławczyński

Miszycha. Fot. R. Sławczyński

Tunka. Cmentarz z kwaterą upamiętniającą zmarłych zesłańców politycznych.
W Tunce na zesłaniu przebywał Józef Piłsudski.
Fot. archiwum R. Sławczyńskiego

Kułtuk nad Bajkałem gdzie mieszkali przez pewien czas polscy zesłańcy Benedykt Dybowski i Wiktor Godlewski.
Fot. R. Sławczyński

Irkuck. Kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywany kościołem polskim.
Fot. R. Sławczyński

Irkuck. Kwatera katolicka na Cmentarzu Jerozolimskim.
Fot. R. Sławczyński

Więcej - http://www.klubmil.pl/3122018-prelekcja-r-slawczynskiego