Rozwiązanie i likwidacja TPGiW we Wrocławiu

Uwaga: W związku z naszą decyzją o rozwiązaniu (likwidacją) Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział we Wrocławiu
oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) z dnia 7.07.23 roku wszystkie poniższe strony internetowe mają charakter wyłącznie archiwalny.

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna we Wrocławiu

Decyzja Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7.07.23 roku.

Pismo w wnioskiem o wykreślenie do Zarządu Krajowego TPGiW