Przekłady Mickiewicza na oba języki łużyckie

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna zaprasza na prelekcję
pani Ludmiły Gajczewskiej pt. Przekłady Mickiewicza na oba języki łużyckie.

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac T. Kościuszki 10
12 grudnia (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy!

          Twórczość Mickiewicza w przekładach na oba języki łużyckie
                                    - Pamięci Alfreda Měškanka -
                                                 (1927 –  2016)

na podstawie wydawnictwa Adam Mickiewicz. Basni  w serbskich pśednoskach zestajał Alfred  Měškank.
Podstupimske pśinoski k Sorabistice/Potsdamer Beiträge zur Sorabistik 10 Madlena  Norberg und Peter Kosta(Hrsg.),
Universitätsverlag Potsdam  2013,
 [s. 238, fot.]

referuje  Ludmiła Gajczewska (Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie Oddział  Dolnośląski we Wrocławiu
(opracowanie w języku dolnołużyckim, załączone teksty w językach przekładów).

Alfred Měškank, jeden z 17 Łużyczan, którzy w latach 1948/49 – 1951/52 studiowali na wyższych uczelniach Wrocławia
(absolwent kier. fizyki), dokonał dzieła prekursorskiego: stworzył kompleksowe opracowanie historyczno-literackie zawierające
cytaty wszystkich przekładów naszego wieszcza na język górnołużycki.

Ewenementem jest również fakt, że z warsztatu translatorskiego Alfreda Měškanka pochodzi m. in. pierwsza wersja górnołużycka
Dziadów Części III. Ustęp
a dzięki Jego inspiracji powstały  p i e r w s z e  w  literaturze przekłady na język dolnołużycki
(dwóch sonetów przedstawionych na XX Święcie Poezji Łużyckiej w  r. 1998 ku czci  Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę
urodzin poety) oraz - co nadzwyczajne - pierwsze tłumaczenie epopei narodowej Pana Tadeusz (Księga I – V) z zachowaniem
trzynastozgłoskowego metrum.

L.G.

Przekłady Mickiewicza na oba języki łużyckie – Pamięci Alfreda Měškanka (1927-2016)

 – referuje kol. Ludmiła Gajczewska –

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Wybrane publikacje Alfreda Měškanka

Podstawy języka dolnołużyckiego : podręcznik, Budyšyn : Ludowe Nakładnistwo Domowina, 2006; 196 s.

Adam Mickiewicz : basni w serbskich pśełožkach, oprac.: Madlena Norberg, Peter Kosta ;
zestajał Alfred Měškank, Potsdam : Universitätsverlag, 2013; 235 s.

Zob. też:
Zdzisław Kłos, Mickiewicz u „wielkich” i „małych” Słowian, „Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Filologia Polska” 2016 (t. 2) – http://zbc.uz.zgora.pl/Content/46458/3_klos_mickiewicz.pdf