"Pionierzy" - film Krzysztofa Kunerta

"Pionierzy" - film Krzysztofa Kunerta

Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna zaprasza na projekcję filmu
i prelekcję dra Krzysztofa Kunerta pt. "Pionierzy".
Po pokazie dyskusja o filmie.
Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.
14 lutego (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny

Film Krzysztofa Kunerta „Pionierzy” opisuje życie ludzi, którzy przyjechali do Wrocławia
w latach 1945 – 1946. Przyjeżdżali z różnych stron świata aby urządzić sobie życie na nowo.
Z konieczności było to związane z potrzebą odgruzowania miasta i uruchomieniem warsztatów pracy.
Były to bardzo trudne dni osiedleńców, w większości kresowiaków.

Pomysłodawcą tego filmu jest eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz, który sam też
jest kresowiakiem. Wręcz zobowiązał producentów tego dokumentalnego filmu
do jego zrealizowania.

Zadanie to przyjął do wykonania dr Krzysztof Kunert - medioznawca, scenarzysta i reżyser.
Osobiście dokonał wyboru bohaterów filmu.


Fot. © Tadeusz Czerniewski

Zob. też
- https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/81365/Pionierzy-film-o-pierwsz...