Pawłowicz Edward Bonifacy

Edward Bonifacy Pawłowicz – bibliografia podmiotu
I. Książki i broszury (nadbitki)

 

[E. Pawłowicz], Katalog broni w muzeum imienia Lubomirskich. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Lwów 1876;
w 8ce, IV 78 s.; Estreicher XIX w. t. VI (Dopełnienia: hasło Katalog), s. 354 oraz tamże t. VII, s. 11;
publikacja dostępna [27.08.23] w Internecie (FBC) –
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/236203?id=236203

[E. Pawłowicz], Katalog Muzeum imienia Lubomirskich. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Lwów 1877;
w 4ce, IV 158 s.; Estr. wyd. II, t. XV, s. 12 (hasło: Katalog);
(FBC) – https://polona.pl/item-view/02dca8ef-a333-43af-914f-95434ee1a97e?page=2

[E. Pawłowicz], Muzeum imienia Lubomirskich. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Lwów 1889;
w 8ce, 211 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://polona.pl/item/muzeum-imienia-lubomirskich,MTIwNDE0ODE5/8/#info:metadata

[E. Pawłowicz], Muzeum im. Lubomirskich, (Lwów: druk. E. Winiarza) 1904;
(22 cm), 28 s.; (FBC) – https://polona.pl/item/muzeum-im-lubomirskich,NDkyMDI1MDc/0/#info:metadata
[E. Pawłowicz], Muzeum imienia Lubomirskich, Lwów: [s.n.], 1905
(Lwów: druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich); (21 cm), 32 s.


E. Pawłowicz, Wystawa Archeologiczno-bibliograficzna Instytutu Stauropigijskiego, Lwów: s. n., 1888;
w 8ce, 8 s. (odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego” Lwów, R. XVI: 1888, s. 1042-1047);
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) –
https://polona.pl/item/wystawa-archeologiczno-bibliograficzna-instytutu-stauropigijskiego,OTgwODkxNjk/6/#info:metadata
 

E. Pawłowicz, Rzut oka na stanowisko malarstwa polskiego wobec sztuki u obcych
(Rzecz czytana na publicznem posiedzeniu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 12 października 1881),
Lwów: nakł. autora, 1881; w 8ce, 20 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) –
https://polona.pl/item/rzut-oka-na-stanowisko-malarstwa-polskiego-wobec-sztuki-u-obcych,OTgwODc0MjU/6/#info:metadata

E. Pawłowicz, Świeczniki Nerona: obraz Henryka Siemiradzkiego, Kraków: druk. W. L. Anczyca i Ski, 1881;
w 16ce, 21 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354.

E. Pawłowicz, Wspomnienia z nad Wilii i Niemna, Lwów: nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1882;
w 8ce, 178 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) –
https://polona.pl/item/wspomnienia-znad-wilii-i-niemna,MzEyMDYzNDE/10/#info:metadata

E. Pawłowicz, Wspomnienia z nad Wilji i Niemna: studya – podróże, Lwów: nakł. autora, 1883;
w 8ce, 310 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) –
https://polona.pl/item/wspomnienia-znad-wilji-i-niemna-studya-podroze,ODk3Njc5NjI/4/#info:metadata

E. Pawłowicz, Wspomnienia, studya, podróże, t. 1. Wydanie trzecie przejrzane i powiększone,
Lwów: nakł. autora, 1895 (Lwów: druk. E. Winiarza); w 8ce, 398 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://polona.pl/item/wspomnienia-studya-podroze-t-1,ODk3NTUyNDI/18/#info:metadata

E. Pawłowicz, Wspomnienia znad Wilii i Niemna z 1900 roku. Wyd. 3 przejrz. i powiększ.,
Lwów: nakł. Wydawców, 1901; w 8ce, 398 s.; z portretem autora; ukazało się w 2 tomach współwyd.;
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://polona.pl/item/wspomnienia-z-nad-wilii-i-niemna-studya-podroze,NTA0ODMz/5/#info:metadata
oraz - https://polona.pl/item-view/75f30b66-7dbf-4b56-b999-5f5bf0fe17ba?page=0

E. Pawłowicz, W sprawie odczytu p. W. Spasowicza zapowiedzianego we Lwowie [15 marca 1887],
Lwów: (druk. E. Winiarza), 1887; w 8ce, 4 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=292639

E. Pawłowicz, Wspomnienia: Nowogródek – więzienie – wygnanie, Lwów: nakł. autora, 1887
(Lwów: druk. E. Winiarza); w 8ce, 422 s. (Wspomnienia: zbliska i zdaleka);
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) –
https://polona.pl/item/wspomnienia-nowogrodek-wiezienie-wygnanie,NTA4MDMy/4/#info:metadatas. 73-75:
[Nowogródek, jesienią 1860 roku] Jak więc, i czem zająć publiczność? [...] Zaproponowano teatr amatorski.
Myśl ta rzucona na wieczorze poruszyła wszystkich i wszystkim się podobała. Utworzono komitet
pod prezydencyą marszałka [Władysława Brochockiego h. Prawdzic (1810-1896), w latach 1858-1863 ostatni
„od wyboru marszałek], który też wnet sporą kwotą składkę otworzył; – i oto znowu przypadł mi zaszczyt być
dyrektorem, dekoratorem, a gdy tego wypadła potrzeba, nie rzadko i aktorem nowogródzkiej sceny. [...].
[...]
Co zaś do teatru, to pomimo że malowanie dekoracyi w sali nieogrzanej, i zimowej porze, przedstawiało
nie mało trudności i narażało zdrowie, – z początkiem karnawału został już otwarty komedyą
[Józefa] Korzeniowskiego [1797-1863] „Panna mężatka” [1844, wyd. 1: Wilno 1845].
Powodzenie przewyższyło nadzieje. Panie odegrały swe role jak rutynowane artystki. A więc poszły zatem:
„Zemsta”, „Dożywocie”, „Nikt mię nie zna”, [Aleksandra hr.] Fredry; – „Majątek albo imię” [Korzeniowskiego],
„Stacya w Hulczy”, „Odludki i Poeta” [Fredry], „Okrężne ze śpiewkami i tańcami” [Korzeniowskiego], itp.
Nie brakło też i scen zakulisowych, – których treść nie ustępowała nieraz sztukom przedstawianym na scenie
[tu niestety autor milczy]. Słowem, powodzenie było znakomite pod wszelkimi względami, – a imiona pań
i panów, którzy dlań nie mało trudów i czasu poświęcili, na długo pozostaną w pamięci*).

To też rozgłos powodzenia nowogródzkiej sceny, na którą się składały nie tylko talenta,
ale i wdzięki nadobnych Nowogródzianek, był tak szeroki, że zjeżdżano się do Nowogródka z sąsiednich
powiatów, – a natłok przyjezdnych zdarzał się tak wielki, – że zajazdy nie mogły dość nastarczyć kwater,
których ceny dochodziły cyfr bajecznych. Rozumie się, że bilety zamawiano o wiele dni naprzód.
[...]
To też i dochód z teatru, dał wkrótce możność wniesienia 400 r. s. na pokrycie kosztów odnowienia kościoła;
oraz sporą kwotę na zapomogę dla uczniów niezamożnych.

*) Oddając co się komu należy, nie można tu nie wspomnieć Bronisława Narbuta, którego talent
i dobre chęci, przyczyniły się wiele do powodzenia.

E. Pawłowicz, Kościół Najśw. Serca Jezusowego PP. Franciszkanek we Lwowie. Relacya...,
Lwów: druk. W. Łozińskiego, 1890; w 16ce, 15 s.; Estr. wyd. II, t. XVIII, s. 190 (hasło: Kościoły we Lwowie);
Kat. Ossolineum we Wrocławiu.

E. Pawłowicz, Z podróży po Litwie, Lwów 1890 (druk. „Dziennika Polskiego”); w 8ce, 38 s.;
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) – https://polona.pl/item/z-podrozy-po-litwie,NzI1NTI5NjA/2/#info:metadata

E. Pawłowicz, Ze wspomnień, Kraków: nakł. Redakcyi „Świata”, 1891 (osobna odbitka z dwutygodnika „Świat”;
w 8ce, 46 s.; Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://polona.pl/item/ze-wspomnien,Njc4NjY0ODg/4/#info:metadata

E. Pawłowicz, W sprawie serca Kościuszki, Lwów: nakł. autora, 1892; w 8ce, 16 s.;
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354;
(FBC) – https://polona.pl/item/w-sprawie-serca-kosciuszki,ODk3NTUyNDU/2/#info:metadata

S. A. [E. Pawłowicz; krypt. aut. na końcu tekstu: „A. S.”], Aleksander Despot Zenowicz b. gubernator tobolski,
Lwów: nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893; w 16ce, 12 s.;
Estr. 1881-1900, t. I, s. 1 (pod krypt.: „A. S.”); (FBC) –
https://polona.pl/item/aleksander-despot-zenowicz-b-gubernator-tobolski,ODk3NDc2NjQ/6/#info:metadata

[E. Pawłowicz], Z Ossolineum, Lwów: Piller i Spł., (1894); 16 cm, 20 s.; Estr. nie notuje;
Kat. BN: Ossolineum we Wrocławiu.

Jasieńczyk [E. Pawłowicz], Kto winien? = (Kto vinovat'?), Lwów: nakł. autora, 1896; w 16ce, 62 s.;
Estr. 1881-1900, t. II, s. 177; Estr. XIX wyd. II, t. XII, s. 20 i 289; Kat. Kras. hasło: „Jabłoński Adolf”;
na s. tyt. pseud. aut.; (FBC) – https://polona.pl/item/kto-winien-kto-vinovat,NzU4NjU1MDM/4/#info:metadata

E. Pawłowicz, Z życia Ordona, Lwów: nakł. Drukarni Polskiej, 1896; w 8ce, 32 s.;
Estr. 1881-1900, t. III, s. 354; (FBC) – https://polona.pl/item/z-zycia-ordona,NzI1NTI5NjE/4/#info:metadata

E. Pawłowicz, Zapóźno!: z wycieczki do Krymu, Lwów: nakł. autora, 1897 (Lwów: Drukarnia Zakłady Narod.
imienia Ossolińskich); w 16ce, 48 s.; Estr. nie notuje; Kat. Ossolineum we Wrocławiu; (FBC) –
https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/9741?id=9741

Jasieńczyk [E. Pawłowicz], Ze wspomnień: (rok 1846), Lwów: s. n., 1898; 18 cm, 30 s.;
na s. tyt. pseud. aut.; Estr. nie notuje; Kat. BN; (FBC) –
https://polona.pl/item/ze-wspomnien-rok-1846,MzEyMDYzMTg/4/#info:metadata

E. Pawłowicz, Z nad Wilii i Niemna z 1900 roku: Zaosie, Świteź, Nowogródek, Wilno (z rycinami),
Lwów: druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, (1901); w8ce, 104 s.;
(FBC) – https://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=38084

E. Pawłowicz, Z Wilna do Lwowa, Lwów: s. n., 1901; w 16ce, 16 s.; odb. z „Gazety Lwowskiej”;
(FBC) – https://polona.pl/item/z-wilna-do-lwowa,Njc4NjU3MjM/6/#info:metadata

E. Pawłowicz, Nowogródek w XIX wieku, Lwów: nakł. autora, 1902; w 8ce, 170 s.;
(FBC) – https://polona.pl/item/nowogrodek-w-xix-wieku,OTczNDcyNzI/

E. Pawłowicz, Moje wspomnienia z czasów szkolnictwa na Litwie z przed lat kilkudziesięciu,
Lwów: nakł. autora, 1904; w 8ce, 35 s.; (FBC) –
https://polona.pl/item/moje-wspomnienia-z-czasow-szkolnictwa-na-litwie-z-przed-lat-kilkudziesieciu,OTgwODcxODc/

E. Pawłowicz, W sprawie narodowych pamiątek, Lwów: nakł. autora, 1904
(Lwów: druk. Władysława Łozińskiego); w 16ce, 15 s.;
(FBC) – https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/edition/265?id=265

E. Pawłowicz, Z życia Litwina: (sylwetka [Władysława Niewiarowicza-Tysiewicza]), Lwów: nakł. aut., 1904
(Lwów: druk. E. Winiarza); w 16ce, 19 s.; nazwa aut. pod tekstem; PB 1904, s. 191;
(FBC) – https://polona.pl/item/z-zycia-litwina-sylwetka,OTgwODk0ODY/

E. Pawłowicz, Dwór wiejski na Litwie w roku 1900, Lwów: nakł. autora, 1907; 20 cm, 27 s.; Kat. BN.

E. Pawłowicz, Świteź [Adama Mickiewicza], Lwów: druk. Wł. Łozińskiego, 1907; w 16ce, 8 s.; Kat. Ossolineum we Wrocławiu.