Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

O Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie
odpowiadać będzie kol. Marian Pacholak

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, plac gen. T. Kościuszki 10
10 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00
Wstęp z zaproszeniami

Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie mieści się w mieszkaniu
przy zaułku Bernardyńskim (Stare Miasto), gdzie od Wielkanocy
do czerwca 1822 roku przebywał poeta.

Dokładna data założenia muzeum nie jest znana. Najwcześniejszy fakt jego istnienia pochodzi z 1899 roku.
Jest to ilustracja z napisem "pokój w Wilnie" z Grażyny w albumie Władysława Bełzy wydanym we Lwowie.

W tym mieszkaniu Mickiewicz pracował również nad I tomem Ballad i romansów oraz II i IV częścią Dziadów.
Właściciel mieszkania, lekarz Jan Życki, u którego student Uniwersytetu Wileńskiego Mickiewicz wynajmował
pokój na parterze, umieścił tablicę pamiątkową z napisem w języku polskim informującą o tym,
że tu została napisana Grażyna (znaleziono ją pod warstwą tapet).

Prywatne muzeum, które było czynne do drugiej wojny światowej w wykupionym na własność mieszkaniu,
w 1911 roku urządził, wydawca i redaktor "Kwartalnika Litewskiego", historyk Jan Konrad Obst (1876-1954),
który w 18 metrowym pokoju zgromadził pamiątki, bibliotekę, portrety poety z różnych okresów jego życia,
autografy oraz rzeczy opisane w Panu Tadeuszu.

W 1938 roku Jan Konrad Obst podarował mieszkanie i zbiory muzealne Uniwersytetowi Wileńskiemu,
niestety podczas drugiej wojny światowej zostało ono częściowo rozgrabione.

Muzeum Adama Mickiewicza zostało odnowione i ponownie otwarte w 3 pokojach w setną rocznicę
śmierci poety w 1955 roku dzięki staraniom prof. Uniwersytetu Wileńskiego Lwa Władymirowa,
rektora Jonasa Buczasa i prof. Czesława Kudaby. Odtąd należy ono do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.

Placówka pełni rolę edukacyjną i informacyjną. W czterech salach mieszczą się
trzy stałe ekspozycje:

  • "Adam Mickiewicz i Litwa"

  • "Filomaci i Adam Mickiewicz"

  • "Kobiety w życiu Adama Mickiewicza".

W Sali Filomatów oraz w Gotyckiej Piwnicy Literackiej odbywają się spotkania poetyckie
i spotkania z działaczami kultury. Miłośnicy słowa pisanego mogą obejrzeć około 200 eksponatów.
Zgromadzono tu liczne przedmioty z czasów poety, między innymi meble z kowieńskiego
i paryskiego mieszkania, listy, dokumenty, pamiątki i rzeczy osobiste wieszcza.

Muzeum przechowuje pierwsze edycje utworów wielkiego romantyka, rzadkie książki
(Sonety : Moskwa 1826, Konrad Wallenrod : Petersburg 1828), pierwsze przekłady utworów
na inne języki (wśród nich – pierwszy przekład poezji Mickiewicza na język litewski autorstwa
Ludwika Jucewicziusa, Wilno 1837).

Muzeum pełni rolę literackiego salonu Wilna promującego polską literaturę i kulturę.
Działają tu m. in.: Klub Rozmów Związku Dziennikarzy oraz Klub Poetycki,
który organizuje "Środy Literackie", kontynuujące tradycję słynnych przedwojennych
"Śród Literackich" w celi Konrada.

W dziedzińcu muzealnym Instytut Polski na Litwie wraz z Muzeum Mickiewicza w Wilnie
organizuje koncerty poświęcone osobom szczególnie ważnym dla literatury polskiej.

Zob. też:

Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie – https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Adama_Mickiewicza_w_Wilnie

Alicja Dzisiewicz ("Wilnoteka" : artykuły) – http://www.wilnoteka.lt/kategoria/autor-artykulu/alicja-dzisiewicz

Ważna data w historii Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie – http://www.wilnoteka.lt/artykul/wazna-data-w-historii-muzeum-adama-mickiewicza-w-wilnie