Masewicz Jadwiga

Good afternoon
I am a UK citizen searching for my Polish birth family. I want to honour their sacrifice.
I would not be here if they had not endured their deportation.

In 1940, my mother, Izabela Masewicz and her mother Jadwiga Masewicz were deported from
eastern Poland to Russia. From there, they became refugees to Iran, India and then Uganda.
In 1949 they came to the UK. In 1960 Izabela gave birth to me and had me adopted.
Sadly, I had no contact with her ever since.
Izabela was born in Wilno in 1935.
Her father and my grandfather, Witold Masewicz might have been a university teacher in Wilno
at about that time. I think this is so since his daughter was born in Wilno and on my adoption papers
he is recorded as a ‘university lecturer.'
Sadly there is almost no trace of his whereabouts. There is a record that may or may not be accurate
suggesting he was executed by the NKVD in Belarus in 1940. I am currently researching this.
Do you know how I might find details of my family: any documents relating
to their history would be fascinating.
Best wishes – Graham Tyrer
grahamtyrer@icloud.com

 

Polish exiles in India (1943-1944)https://www.polishexilesofww2.org/lists-civilian-exiles

1700 Masewicz Jadwiga 12.12.1910 – miejsce urodzenia: Warszawa – imiona rodziców:
Władysław i Józefa – adres w Polsce przed wojną: Bieniakonie woj. nowogródzkie
– miejsce zamieszkania w Indiach – Jamnagar [Balachadi]

1699 Masewicz Izabela 24.12.1935 – Wilno – Witold i Jadwiga –
Bieniakonie woj. nowogródzkie – Jamnagar [Balachadi]

Witold Masewicz [?]
http://polesie.org/5348/nowogrodzki-okreg-sluzby-zwyciestwu-polski-zwiazku-walki-zbrojnej-w-latach-1939-1941/#_ftn16

26 stycznia 1940 r. dowódca wojsk pogranicza NKWD kombrig Bogdanów meldował Ponomarence,
że w Bieniakoniach powiatu lidzkiego istnieje organizacja podziemna. Wykryto 18 osób.
Starszą grupą kierował por. Witold Masiewicz, młodszą – Antoni Karwowski.
Organizacja utrzymywała kontakty z analogiczną organizacją w Lidzie. Przez Połę Solarzównę
otrzymywali gazetę „Jeszcze Polska nie zginęła” [ANRB, f. 4, op. 21, t. 2083, k. 15].

Kamil Barański, W trzy strony świata: szkolnictwo polskie poza granicami kraju
w czasie drugiej wojny światowej
, Hove : Caldra House, 1991, s. 28 – „[Malir] Stąd pozostających
w Indiach kierowano początkowo do obozu w Jamnagar lub do Bombaju […] uczyli: S. Soltis,
Wanda Woronowicz, E. Pokrzepkowa, Jadwiga Masewicz, M. Bobrowska, H. Kożelowska, ks. F. Pluta”.

Polacy w Indiach 1942-1948 w świetle dokumentów i wspomnień [red. Leszek Bełdowski],
Londyn : Koło Polaków z Indii 1942-1948, 2000, s. 119 – „[Szkoła im.] Andrzeja Boboli przy
Zakładzie Wychowawczym w osiedlu Dzieci Polskich Balachadi – Jamnagar w Indiach,
a po ukończeniu roku [...] Jadwigę Tarnogórską oraz pierwszą kierowniczkę
referatu kulturalno-oświatowego Jadwigę Masewicz”.

Image: