Hajduk Stanisław Waldemar

Pan Stanisław Waldemar Hajduk

Dziecięce pytania

Polski konsulat w Kampali (Uganda) wydał w 1944 r. akt urodzenia.
W osiedlu Koja na świat przyszło dziecko, któremu na chrzcie ksiądz rzymskokatolicki
Bolesław Godlewski nadał imiona:Waldemar Stanisław.
Matka chłopca pochodziła z Lubaczowa, woj. lwowskie. Została zesłana do łagru w pobliżu
Archangielska podczas pierwszej wielkiej wywózki w lutym 1940 r. Na rozkaz Stalina wywieziono
wówczas na wschód ponad 220 tys. polskich obywateli. Ojciec pochodził z Zaleśna pow. Szczuczyn,
woj. nowogródzkie. W 1939 r. służył w jednostce wojskowej w Sokółce.
Pojmany przez bolszewików wydostał się z „nieludzkiej ziemi” dzięki akcesowi
do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS.
Rodzice poznali się uchodząc z Sowietów właśnie z armią gen. Władysława Andersa.

Więcej - https://jerzynecio.eu/2012/09/12/niedopuszczalna-skarga/

Polak wysiedlony w akcji "Wisła": to była ślepa odpowiedzialność zbiorowa

Akcja "Wisła" była ślepą odpowiedzialnością zbiorową, której nie da się usprawiedliwić
- mówi Stanisław Hajduk, Polak wysiedlony przed 70. laty z Lubaczowa. Jego rodzice mieli już wtedy
za sobą wywózkę w głąb ZSRS, skąd wydostali się z armią gen. Andersa.

Stanisław Hajduk i jego bliscy byli jedną z rodzin wywiezionych przymusowo w ramach operacji "Wisła"
z południowego i wschodniego pasa przygranicznego na ziemie północno-zachodnie.
Przesiedlenia objęły ludność ukraińską, włącznie z Łemkami, ale także mieszane rodziny
polsko-ukraińskie i część Polaków.

Jego rodzinę deportowano do Górowa Iławeckiego, wkrótce po tym, jak wrócił do ojczyzny
z rodzicami, którzy mieli za sobą zesłanie na Syberię i pobyt w osiedlu dla polskich uchodźców w Afryce.

Wiecej – https://dzieje.pl/aktualnosci/polak-wysiedlony-w-akcji-wisla-byla-slepa-odpowiedzialnosc-zbiorowa

Relacje świadków - Data dodania: 2011-10-7 Stanisław Hajduk
https://kresy-siberia.org/hot/?nagranie=sth-1&lang=pl

 

Image: