Grodno

Mimo że nie jesteśmy już Towarzystwem, lecz jedynie Klubem Przyjaciół Grodna i Wilna,
wciąż otrzymujemy korespondencję - przykładem poniższy list z Grodna.

Po zapoznaniu się z jego treścią, myślę, że jeśli możemy, to warto dołożyć
tam i swoją cegiełkę.