Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie

Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie

- temat przedstawi kol. Marian Pacholak

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
plac gen. T. Kościuszki 10
9 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00

 

 

Województwo nowogródzkie – jedno z 16 województw II Rzeczypospolitej w latach 1921–1939.
Siedzibą władz województwa był Nowogródek.

Nowogródczyzna – geograficznie i historycznie to region wokół Nowogródka,
obejmujący w przybliżeniu obszar dawnego województwa nowogródzkiego.
 

                                                    Dawne przewodniki po Nowogródczyźnie (w wyborze)

 

1. Napoleon Rouba (1860-1929), Przewodnik po Litwie i Białejrusi, Wilno : Wydawnictwo "Kurjera Litew." : nakł. Edmunda Nowickiego, [1908];
tamże wyd. 2 i wyd. 3 (1909).

FBC (wyd. 3) – https://pbc.biaman.pl/dlibra/show-content/publication/edition/14001?id=14001
Napoleon Rouba – https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Rouba

2. Nowogródzkie : praca zbiorowa wydana staraniem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego [red. Wacław Borowy], Warszawa 1926.

FBC – https://pbc.biaman.pl/dlibra/show-content/publication/edition/8294?id=8294

3. Przewodnik 1-go Nowogródzkiego Okrężnego Raidu Samochodowego 1928 r., Nowogródek: druk. Sejmikowa, (1928).

FBC – https://polona.pl/item/przewodnik-1-go-nowogrodzkiego-okreznego-raidu-samochodowego,MTIwOTc0MDAz/0/#info:metadata

4. Józef Żmigrodzki (1902-1984), Nowogródek i okolice, Nowogródek : Nowogródzki Oddział Polsk. Tow. Krajoznawczego, 1927;
wyd. 3: Nowogródek 1931.

FBC (wyd. 3) – https://pbc.biaman.pl/dlibra/show-content/publication/edition/8427?id=8427

Józef Żmigrodzki – https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%BBmigrodzki

5. Władysław Larouy, Nad błękitnym Niemnem : przewodnik po Nowogródczyznie mickiewiczowskiej
(ilustracje według fotografij Jana Bułhaka), Nowogródek : nakładem W. Wierniewicza i W. Larouy, 1934.

FBC – https://polona.pl/item/nad-blekitnym-niemnem-przewodnik-po-nowogrodczyznie-mickiewiczowskiej,ODk3NTcyOTY/4/#info:metadata

6. Józef Szukiewicz, Przewodnik turystyczny po Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, Wilno : Zakłady Graficzne "Znicz", 1934.

FBC – https://polona.pl/item/przewodnik-turystyczny-po-wilenszczyznie-i-nowogrodczyznie,ODk2OTgzNjk/4/#info:metadata

7. Teodor Bujnicki (1907-1944), Pamiątki historyczne Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, [cz. 1] – 2,
Wilno : Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okr. Szk. Wileńskiego, 1935.

FBC : cz. 1 – https://polona.pl/item/pamiatki-historyczne-wilenszczyzny-i-nowogrodczyzny-cz-1,MjkzOTMwMzU/0/#info:metadata

FBC : cz. 2 – https://polona.pl/item/pamiatki-historyczne-wilenszczyzny-i-nowogrodczyzny-cz-2,MjkzOTMwMzY/0/#info:metadata

Teodor Bujnicki – https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodor_Bujnicki

8. Władysław Abramowicz (1909-1965), Strony nowogródzkie : szkice krajoznawcze, Lida : Nakładem Wydawnictwa "Ziemi Lidzkiej, 1938
(Wilno : Drukarnia A. Narkiewicza).

Władysław Abramowicz –
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10353/1/H_Turkiewicz_Wladyslaw_Abramowicz_owoce_dwujezycznosci.pdf
FBC: obiekt planowany – http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/6366

9. Przewodnik po okolicach mickiewiczowskich i rejtanowskich Ziemi Nowogródzkiej z ilustracjami,
Baranowicze : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1938.

FBC – https://polona.pl/item/przewodnik-po-okolicach-mickiewiczowskich-i-rejtanowskich-ziemi-nowogrodzkiej-z,OTI3ODM3MjM/4/#info:metadata

10. Szlak Mickiewiczowski, [Warszawa : Liga Popierania Turystyki : 1938].

FBC – https://polona.pl/item/szlak-mickiewiczowski-dni-mickiewiczowskie-11-22-ix-1938,MTgwMjU5MA/0/#info:metadata

11. Szlak Mickiewiczowski, oprac. przez Sekcję Turystyczną Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich i Polskie Biuro Podróży Orbis,
[Warszawa] : nakł. Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji, [ok. 1938].

FBC – https://polona.pl/item/szlak-mickiewiczowski,MTg3NDU4OA/0/#info:metadata

Źródła internetowe i bibliografia:

Gubernia Grodzieńska (mapa: 1820 i 1897) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia_grodzie%C5%84ska

Nowogródek : Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VII (Warszawa 1886), s. 255 i nast. – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/255

NUKAT – http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

BN – https://www.bn.org.pl/

FBC – https://fbc.pionier.net.pl/

Baza Miejscowości Kresowych – https://www.kami.net.pl/kresy/

Mapa województwa nowogródzkiego. Opracowanie i wykonanie Stanisław Alchimowicz. Wilno 1938. Skala 1:300 000. Źródło: www.polona.pl, sygn.: ZZK 23 762.

Województwo nowogródzkie – https://www.radzima.net/pl/wojewodztwo/nowogrodzkie.html

                         Serdecznie zapraszamy!