Barchwic Jan

Ślaskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Wrocław, 27 czerwca 2019 r.

Poszukiwane: informacje, dokumenty o udziale J. Barchwica w działaniach zbrojnych
oraz działalności społecznej lub o jego rodzinie i rodzeństwie.
 

Jan Stanisław Barchwitz vel Barchwic (zm. 1950 roku we Wrocławiu) – polski inżynier
i działacz społeczny – https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Barchwitz

Jan Stanisław Barchwitz, syn Stanisława i Marianny Czamarskiej, ur. 08.03.1878 roku
w Warszawie (powiat: Pruszków, parafia: Żuków)
– Geneteka – https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&bdm=B&w=07mz&rid=B&search_lastname=barchwic&search_name=&search_lastname2=&search_name2=&from_date=&to_date=
oraz – http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0083d&sy=1880&kt=1&plik=042-045.jpg#zoom=2&x=2080&y=922

Barchwitz Maria, Czamarska (-26.03.1911)
Barchwitz Stanisław (-xx.04.1901)
http://www.nekrologi-baza.pl/?page_id=1149&nazwisko=Barchwitz&imie=&nazwisko_rodowe=&data_smierci=&search=Szukaj&_wpnonce=e2446b2795&_wp_http_referer=%2F%3Fpage_id%3D1149&paged=1

Zob. też: Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815-1915). Materiały do biogramów. Wpisy z bazy danych - PDF.
Redakcja naukowa Alicja Kulecka, Warszawa 2019.
Publikacja zawiera biogramy urzędników instytucji centralnych Królestwa Polskiego oraz wybranych organów
administracji terenowej na poziomie guberni. Zebrano w niej dane dotyczące ok. 9 tysięcy osób.
Poszczególne hasła obejmują: nazwisko i imię (warianty), daty życia, wykształcenie, dorobek urzędniczy.

Ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu. W 1906 współorganizator Koła Polskiej Macierzy
Szkolnej w Petersbugu, członek jej zarządu (1909–1910 i 1913–1914). W l. 1906-1914 sekretarz
Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół Polski" w Petersburgu.
Po wybuchu I wojny światowej współorganizator, a następnie od 1 września 1914 Sekretarz Komitetu
Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny.

Po powrocie do kraju osiadł w Wilnie. Członek Komitetu Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego.
Sekretarz Komitetu Obrony Wilna (1919). W marcu 1920 był zastępcą szefa Ekspozytury Wileńskiej
Straży Kresowej. Związany z ruchem mesjanistycznym, publikował teksty w czasopiśmie „Wiedza i Przyroda”.

http://e-kartoteka.net/pl/search?signature=14257

Był także działaczem harcerskim, opublikował tekst Ideologia Harcerstwa Polskiego a starsze społeczeństwo
(Wilno 1922). W latach 1930 pracował w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
jako kierownik sekretariatu gospodarczego.

Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 11 bm. [listopada 1935 r.] „Złotym Krzyżem Zasługi" [po raz pierwszy]
odznaczeni zostali m. in.: Dr. Jan Stanisław Barchwic w Warszawie [...] – "za zasługi na polu pracy społecznej:
Janowi Stanisławowi Barchwicowi, dyrektorowi Związku Przeciwżebraczego w Warszawie" – MONITOR POLSKI.
- Dnia 11 listopada 1935 r. [nr 258, poz. 309, s. 4] – http://monitorpolski.gov.pl/mp/1935/s/258/309/1
 

Zmarł najprawdopodobniej we Wrocławiu w 1950 r., gdzie został pochowany
http://stg-wroclaw.pl/component/chronoconnectivity5/?cont=lists&ccname=Groby&act=view&gcb=22509

Uzupełnienia:

Barchwic (Barchwitz) Jan Stanisław / Ƃархвицъ Ян Станиславович (1878–1950?),
przedsiębiorca i działacz społeczno-niepodległościowy, z Petersburgiem/Piotrogrodem
związany w latach 1905–1918...
http://www.polskipetersburg.pl/indeksy/author/gasieniec

 

 

Image: