Pamiętajmy o Nowogródku

Pamiętajmy o Nowogródku

Nazaretanki w Nowogródku od 1929 roku nauczały dzieci i młodzież religii. Działalność ta związana była z Białą Farą
i wspólnotą domu Chrystusa Króla w Nowogródku. Siostry otworzyły internat, a w 1930 – roku szkołę powszechną.

Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 Nowogródek został okupowany przez Armię Czerwoną, a następnie jednostronnie
anektowany przez ZSRR. Nazaretankom odebrano szkołę. Dalsze represje sowieckich okupantów zmusiły siostry do opuszczenia
zabudowań gospodarczych i podjęcia pracy zarobkowej w mieście. Najeźdźcy deportowali Polaków (luty 1940 i kwiecień 1941) na Syberię
i do Kazachstanu. Siostry podjęły działalność charytatywną (m.in. wysyłając paczki dla deportowanych), apostolską
(przygotowując dzieci do I komunii) i edukacyjną (prowadząc tajne nauczanie języka polskiego i historii).

Po ataku Niemiec na ZSRR 6 lipca 1941 wkroczyły wojska niemieckie. Trzy tygodnie później odbyła się pierwsza publiczna egzekucja,
w której Niemcy rozstrzelali 60 mieszkańców miasta.

W lipcu 1943 siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania.
Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono).
Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.

Były to:

    S. Stella - Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska;

    S. Imelda - Jadwiga Żak, lat 51, z Oświęcimia;

    S. Rajmunda - Anna Kukołowicz, Lat 51, z Wileńszczyzny;

    S. Daniela - Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia;

    S. Kanuta - Józefa Chrobot, lat 47, z ziemi Wieluńskiej;

    S. Sergia - Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna

    S. Gwidona - Helena Cierpka, , lat 43, z Poznańskiego;

    S. Felicyta - Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia;

    S. Heliodora - Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza;

    S. Kanizja - Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk

    S. Boromea - Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna.

Po ekshumacji (19 marca 1945) miejscem ich pochówku stała się wspólna mogiła przy nowogródzkim kościele farnym.

Zostały beatyfikowane przez papieża Jana Pawła II 5 marca 2000 roku,
w czasie pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu św. Piotra w Rzymie.

Więcej:

Bł. Maria Stella i Towarzyszki, męczennice z Nowogródka – https://brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/09-04a.php3

S. Maria Teresa Górska CSFN. MĘCZENNICE Z NOWOGRÓDKA – https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_nowogrodek2.html

Beata Maria Stella del SS. Sacramento (Adelaide) Mardosewicz e 10 compagne Martiri – http://www.santiebeati.it/dettaglio/90713

Błogosławione Męczenniczki z Nowogródka – http://www.nazaretanki.pl/blogs.htm

Błogosławione Siostry Nazaretanki z Nowogródka – https://www.youtube.com/watch?v=uB6NRXVsVXU

Adresy – http://www.nazaretanki.pl/iWarszawaskk/adresy.htm

Dom Chrystusa Króla. Dom Nowicjatu. Dom Pielgrzyma
ul. 1 Maja 26
231400 Nowogródek
tel. (0-375-1597) 23 341

Pamiętajmy o Nowogródku