Nowacki Józef


Wileńskie dzieci wojny, księga 1-2, Wrocław 2002, mps.