Z Kresów ocalone

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy skan pisma Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie dotyczącego przygotowywanej
przez nasze muzeum akcji "Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych".
Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie informacji o zbiórce
wśród Państwa członków i sympatyków, a takżezachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
Wszelkie niezbędne informacje o zbiórce oraz informacje kontaktowe znajdują się w treści pisma.

Z poważaniem,
Małgorzata Kozieł
Zastępca Koordynatora akcji "Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych"