Wiosna na działce Tadeusza Czerniewskiego

Wiosna na działce Tadeusza Czerniewskiego - czerwiec 2021 roku

© Fot. Tadeusz Czerniewski

© Fot. Tadeusz Czerniewski

Zob. też: Tadeusz Czerniewski
Kwiaty i nie tylko o nich... – http://grodnowilno.pl/tadeusz-czerniewski-kwiaty-i-nie-tylko-o-nich