Spotkanie opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna

Przypominamy i serdecznie zapraszamy
na nasze kresowe Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się
w dniu 9 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00.

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.

W programie „Jasełka”, które przygotowali uczniowie klas II-III pod opieką pani Ewy Kinzel
ze Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu.

Pani Dyrektor Katarzynie Osieleniec-Moszczyńskiej, wszystkim Uczniom i Organizatorom,
którzy zrealizowali to piękne przedstawienie – serdecznie dziękujemy.

© dokumentacja fotograficzna – pan Ryszard Sławczyński (poniżej)

Więcej – http://www.sp73.wroc.pl/index.php/fotogaleria/

Najserdeczniej dziękujemy też za przesłane życzenia
w dziale Korespondencja http://grodnowilno.pl/korespondencja