Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna

Przypominamy, że nasze kresowe Spotkanie Opłatkowe odbędzie się
w dniu 14 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00.
Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kosciuszki 10.


TPGiW 2017  -  © Fot. Tadeusz Czerniewski

Raz jeszcze wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna
- oraz ich Rodzinom - życzymy pogodnego, wypełnionego szczęściem i zdrowiem
Nowego 2019 Roku.

Najserdeczniej dziękujemy też za przesłane życzenia
- w dziale Korespondencja