Po prostu pomagajmy

Dom Polski w Barze

Po prostu pomagajmy!

Miasto Bar, które zawdzięcza swe imię królowej Bonie, jest nam szczególnie bliskie
za sprawą konfederacji barskiej i Sienkiewiczowskiego „Ogniem i mieczem” – to dzięki niemu
prawie w przysłowie weszło powiedzenie „Bar wzięty” – dziś jego mieszkańcy
proszą o wsparcie – więc po prostu pomagajmy!

Zob. też: Dom Polski w Barze – http://wspolnotapolska.org.pl/domy/ukraina_bar.php

https://www.youtube.com/watch?v=SpqBzwrQjsY