Pamiętali o nas...

Pamiętali o nas...

 

Pan Jerzy Stankiewicz, archiwista z Góry Śląskiej, przesłał na adres naszego Towarzystwa
dwa egzemplarze niezwykle interesujących (i pięknie wydanych; w powtórnej edycji na 193 stronach)
wspomnień rodzinnych, także wileńskich.
Z pewnością książka zostanie zaprezentowana na naszym kolejnym zebraniu,
a jej problematyka zainicjuje nie mniej ciekawą dyskusję.
 

Życząc zdrowia, najserdeczniej dziękujemy za
ten - dar serca i myśli - i pozdrawiamy z Wrocławia.
Zarząd i członkowie
wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.