Ossolińczycy - 200 lat historii, Polska 2018

Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna zaprasza na projekcję filmu i prelekcję
dra Krzysztofa Kunerta pt. "Ossolińczycy - 200 lat historii" (Polska 2018).

Miejsce spotkania: Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
pl. Gen. Tadeusza Kościuszki 10.
12 września (czwartek) 2019 roku o godz. 16.00

Po pokazie dyskusja o filmie.
Wstęp wolny

"Ossolińczycy - 200 lat historii" (Polska 2018) to dokument o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich,
przedstawiający historię i funkcjonowanie instytutu.
Losy zakładu są podzielone na dwa okresy: lwowski i wrocławski.

  • Czas trwania: 57 minut, Gatunek: Film dokumentalny

  • Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Kunert

Produkcja trwała blisko 3 lata, a zdjęcia były kręcone w 5 krajach: Kilkadziesiąt dni zdjęciowych w Polsce,
na Ukrainie we Lwowie, w Wiedniu w Austrii, w Szwajcarii. Byliśmy także w Wielkiej Brytanii śledząc losy
tych rozgrabionych dzieł sztuki mam na myśli lwowską kolekcję rysunków Albrechta Dürera –
opowiada
w rozmowie z Radiem Wrocław autor scenariusza i reżyser, wrocławski dziennikarz Krzysztof Kunert.

Zasadnicza struktura filmu oparta jest na ramach chronologicznych wyznaczonych przez dwa okresy
funkcjonowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: lwowski - od założenia Fundacji im. Ossolińskich w 1817 r.
do zakończenia II wojny światowej oraz wrocławski rozpoczynający się po drugiej wojnie i trwający do dziś.

Te dwie główne części dzielą się na kilka bardziej szczegółowych, które w filmie zostaną ukazane,
przede wszystkim przez historie znaczących dla Zakładu osób. Okres lwowski obejmuje: genezę powstania Ossolineum,
wybór Lwowa jako miejsca siedziby, pierwsze lata działalności w zaborze austriackim,
budowania własnej pozycji najpierw w świecie kulturalnym i naukowym Lwowa, potem Galicji,
a następnie także ponadzaborowym, czas rozkwitu w okresie międzywojennym oraz czas okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Pomysł powołania Zakładu nie pojawił się nagle. Ossoliński chciał, aby Fundacja przez niego powołana,
stała się polską instytucją naukowo-kulturalną o zasięgu narodowym. Fundacja, zgodnie z wolą założyciela,
miała składać się ze zbiorów książek, rękopisów, numizmatów i muzealiów i majątków ziemskich przeznaczonych
na jej utrzymanie oraz drukarni. Zakład miał także wydawać własne pismo naukowe i opiekować się młodymi uczonymi [...].

Ofiarność i wsparcie polskiego społeczeństwa, które w XIX wieku uznało Ossolineum za instytucję narodową,
sprawiły, że w połowie tego wieku Zakład miał ugruntowaną pozycję w życiu kulturalnym i naukowym Lwowa,
a w drugiej połowie XIX w. stał się ośrodkiem polskiej kultury i nauki promieniującym na inne zabory.
Jego pozycja i oddziaływanie, mimo ciągłych trudności finansowych, wzrosła w okresie międzywojennym.

Dzięki zaangażowaniu zespołu oddanych pracowników Ossolineum pod koniec II RP stało się nowoczesną instytucją.
Okres II wojny światowej to czas podejmowania prób ratowania zbiorów, a także nieskutecznych działań
na rzecz zachowania samego Ossolineum. To wówczas decydują się losy Zakładu jako instytucji,
a także jego zasobów i depozytów, w tym kilkunastu grafik Albrechta Dürera
oraz autografu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Przedstawione w filmie losy tych ostatnich zasobów stanowią ważny element narracyjny obrazu,
spinając klamrą okres lwowski i wrocławski. Okres wrocławski obejmuje: czas podejmowania decyzji o wyborze
Wrocławia na nową siedzibę Zakładu, adaptację Ossolineum do nowych warunków w nieznanym mieście,
zmienne koleje w okresie PRL w ramach Polskiej Akademii Nauk, aż po czas współczesny,
w którym Zakład powoli i systematycznie odbudowywał swoją pozycję w polskiej kulturze.

Więcej:

Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem].
Autograf poematu w czystopisie i brulionie; tekst dostępny w Internecie – https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13837

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach, wierszem.
T. 1, Paryż : Wydanie Alexandra Jełowickiego, 1834; tekst dostępny w Internecie –
https://polona.pl/item/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie-historja-szlachecka-z-r-1811-i-1812-we,OTI4ODc0NDc/6/#info:metadata

Ossolińczycy - 200 lat historii, Polska 2018 – https://www.telemagazyn.pl/film/ossolinczycy-200-lat-historii-2458752/

Z kamerą wśród... dzieł sztuki. Powstał dokument o Ossolineum – https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/80102/Z-kamera-wsrod-dziel-sztuki-Powstal-dokument-o-Ossolineum-ZOBACZ#

Wystawa jubileuszowa – 200 lat Ossolineum. 1817 – 2017 – https://ossolineum.pl/index.php/wystawa-jubileuszowa-200-lat-ossolineum-1817-2017/

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich

Galeria – ZNiO we Lwowie – https://ossolineum.pl/index.php/1817-2017-jubileusz-200-lecia-ossolineum/galeria-znio-we-lwowie/

Po pokazie dyskusja o filmie (niestety bez prelegenta; nieobecność usprawiedliwiona)


Kol. Tadeusz Czerniewski

Poniżej : kol. Marian Pacholak

Kilka wierszy kresowych : pan Wiesław Prastowski, lekarz-poeta
- http://www.klubmil.pl/literatura/archiwum-z-2015-roku?start=42