O Fundacji Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie

Pamiętajmy o Fundacji Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza.

O Fundacji Pomocy Szkołom Polskim Na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza.

Termin spotkania: 28.04.2022 (czwartek), godz. 18:00
Miejsce:
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Pl. Litewski 3, Pałac Lubomirskich.
Wstęp wolny.

44 lata działalności: kolonie dla 3.000 dzieci z 7 krajów ze Wschodu, festiwale i koncerty na Wschodzie, wyposażenie dla szkół
i prężnie działające wydawnictwo. To tylko część działalności Fundacji im. Tadeusza Goniewicza, która w najbliższy czwartek
podczas jubileuszu podsumuje swoją działalność.

Fundacja powstała w 1989 r. z inicjatywy Józefa Adamskiego, pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
po 10-letnich nieoficjalnych wysiłkach w organizowaniu i przekazywaniu pomocy oświacie polskiej na Wileńszczyźnie.

Powołanie Fundacji po tych doświadczeniach i rozpoznaniu było niezbędne dla utworzenia trwałej struktury ukierunkowanej
na pracę pozytywistyczną u podstaw odrodzenia i wzmacniania tożsamości narodowej młodych Polaków na Wschodzie,
oderwanych od Macierzy przez kilka pokoleń.

„Rezultaty działalności Fundacji to ogromne zadowolenie i wielkie szczęście. Świadomość, że dzieci na Wschodzie uczyły się
z naszych podręczników przez kilkanaście lat, to największa nagroda. To miało sens. Zaufało mi tysiące ludzi,
którzy wspierali nas materialnie, abyśmy mogli realizować trudne i liczne zadania W tak trudnych warunkach wielkie otwarcie
społeczeństwa na Polaków na Wschodzie dodawało sił i energii do pracy.”

- Józef Adamski, prezes Fundacji w wywiadzie dla portalu zw.lt

Podczas spotkania prelegenci opowiedzą o historii Fundacji oraz zaprezentowana zostanie jej działalność.
Rozmówcami będą: mgr Urszula Adamska, Prof. Alicja Omiotek, Józef Adamski (założyciel Fundacji,
autor 7 tytułów i 68 artykułów oraz licznych opracowań edytorskich).

Źródło: strona internetowa Fundacji.

Kontakt: Maciej Tuora: m.tuora@mnwl.pl, tel.: 793 321 771